Κυριακή, 11 Απριλίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 10 Δεκέμβριος 2014 13:07

Επιβολή διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 22 του Ν. 4177/2013 στον κ. Παναγιώτη Θωμά του Αθανασίου, ιδιοκτήτη πρατηρίου υγρών καυσίμων.