Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 04 Οκτώβριος 2012 12:27

Χορήγηση άδειας λειτουργίας βιοτεχνίας «Αθαν.Αρέτας-Δημ.Αρέτας» ΕΕ

Χορήγηση άδειας λειτουργίας βιοτεχνίας κατασκευής μερών μεταλλικών κατασκευών και μεταλλικών κουφωμάτων  ιδιοκτησίας «Αθαν.Αρέτας-Δημ.Αρέτας» ΕΕ που βρίσκεται εντός οικισμού Μπούζας Αιτωλικού Δήμου Μεσολογγίου του Νομού Αιτωλοακαρνανίας