Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 21 Δεκέμβριος 2012 14:27

Χορήγηση άδειας εγκατάστασης ελαιοτριβείου, ιδιοκτησίας Παπαθανασίου Ευάγγελος ΟΕ, που βρίσκεται στη Θέση «Κούρταγα» Ευηνοχωρίου Δήμου Μεσολογγίου του Νομού Αιτωλοακαρνανίας