Παρασκευή, 02 Δεκεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 21 Δεκέμβριος 2012 14:48

Χορήγηση άδειας εγκατάστασης μονάδας παραγωγής πυρηνόξυλου-πελλετ, ιδιοκτησίας Λιολιούση Βασιλείου Μον.ΕΠΕ, που βρίσκεται στη Θέση «Κάτω Γιόλακας» εκτός σχεδίου Γουριάς Δήμου Μεσολογγίου του Νομού Αιτωλοακαρνανίας