Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 25 Φεβρουάριος 2013 14:43

Χορήγηση άδειας μηχανολογικής επέκτασης μονάδας παραγωγής σύνθετων ζωοτροφών ιδιοκτησίας ΙΡΙΔΑ ΑΕ στον Κουβαρά Δ. Ξηρομέρου