Κυριακή, 07 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 26 Απρίλιος 2013 13:11

Xορήγηση άδειας συνέχισης λειτουργίας στη βιοτεχνία σφαγής επεξεργασίας κρέατος και..,ιδιοκτησίας ΚΙΡΚΗ ΑΕ στη θέση Σκάρπια Βόνιτσας Ν.Αιτωλ/νίας.