Κυριακή, 07 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 18 Ιούνιος 2013 11:22

Τροποποίηση (λόγω κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης) της ΔΑΝ124428/2501/29.05.2012 η οποία έχει τροποποιηθεί με την ΔΑΝ201324/4116/Φ14.3400/21.08.2012 άδειας εγκατάστασης μονάδας συσκευασίας νωπών αλιευμάτων, καθώς και υποστηρικτικών δραστηριο