Παρασκευή, 01 Ιουλίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 05 Νοέμβριος 2013 12:30

Προγραμματισμός ελέγχου των επιχειρήσεων που κατάθεσαν την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 19 παρ.1 του Ν. 3982/2011 στο διάστημα Ιουλίου-Οκτωμβρίου 2013.