Τρίτη, 05 Ιουλίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 05 Νοέμβριος 2013 12:34

« Ανασυγκρότηση της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 2, παρ.5 της Υ.Α. 483/35/Φ.15 (ΦΕΚ 158/Β/3-2-2012) για την κλήρωση των μεταποιητικών επιχειρήσεων του άρθρου 19, παρ. 1 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α'/17-06-2011) προς διενέργεια ελέγχων στην Περιφερει