Κυριακή, 05 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 24 Ιούνιος 2014 11:49

Xoρήγηση άδειας συνέχισης λειτουργίας μετά από εκσυγχρονισμό στη βιοτεχνία επεξεργασίας κρέατος, ιδιοκτησίας ΑΦΟΙ ΑΫΦΑΝΤΗ ΑΒΕΕ στη θέση Σκεντερμπεη Νεάπολης Δ Αγρινίου