Παρασκευή, 10 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 24 Ιούνιος 2014 12:51

Χορήγηση α) παράτασης άδειας εγκατάστασης μονάδας παραγωγής ασβεστοπολτού και μονάδας κοπής και μορφοποίησης σιδήρου και β)άδειας λειτουργίας μονάδας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος στην «Έργον Τεχνική Κατασκευαστική» ΕΕ