Κυριακή, 05 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 26 Ιούνιος 2014 09:28

Χορήγηση παράτασης της ΔΑΝ3747/Φ.14.2693/21.12.2010 άδειας εκσυγχρονισμού (κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης) υφιστάμενης βιοτεχνίας επεξεργασίας & τυποποίησης κρέατος ιδιοκτησίας Δούρου Κων/νας & Σία ΟΕ που βρίσκεται στη Λυγιά Ναυπάκτου Δήμου