Κυριακή, 05 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 03 Ιούλιος 2014 09:30

Xoρηγήγηση άδειας εγκατάστασης για κτιριακή και μηχνολογική επέκταση στη βιοτεχνία επεξεργασίας κρέατος -τυποποίησης και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων, ιδιοκτησίας της ΑΦΟΙ ΑΫΦΑΝΤΗ ΑΒΕΕ ΤΚ Σπολάιτας Δ. Αγρινίου Ν. Αιτωλ/νίας.