Τετάρτη, 08 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 11 Ιούλιος 2014 10:44

Χορήγηση άδειας λειτουργίας σε τμήμα του μηχανολογικού εξοπλισμού της ΔΑΝ147641/2973/Φ.14.3400/13.6.13 άδειας εγκατάστασης μονάδας συσκευασίας νωπών αλιευμάτων, καθώς και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας, ιδιοκτησίας «ΝΗΡ