Σάββατο, 04 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 15 Ιούλιος 2014 07:40

Χορήγηση άδειας συνέχισης λειτουργίας σε υφιστάμενο σπαστοτριβείο αδρανών υλικών, ιδιοκτησίας Κολοβού Κων/νου του Γεωργίου, στη θέση «Παλιορακιά» Δ.Δ. Άνω Βασιλικής Δήμου Ναυπακτίας του Νομού Αιτωλ/νίας