Τετάρτη, 08 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 07 Αύγουστος 2014 07:15

Χορήγηση άδειας συνέχισης λειτουργίας και παράταση του χρόνου για την ολοκλήρωση της κτιριακής επέκτασης και μηχανολογικού εξοπλισμού στη βιοτεχνία κοπής & επεξεργασίας μαρμάρων, ιδιοκτησίας Βλάχου Φωτίου στο Δ. Αγρινίου, Ν.Αιτωλ/νίας.