Σάββατο, 25 Ιουνίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 02 Σεπτέμβριος 2014 10:57

Διαπιστωτική πράξη σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 22 του Ν.3982/11(ΦΕΚ 143/Α/17.06.2011), καθώς και εκείνες του άρθρου 11 της Υ.Α.οικ.483/35/Φ.15(ΦΕΚ 158/Β/03.02.2012).