Σάββατο, 25 Ιουνίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 23 Σεπτέμβριος 2014 08:55

Προγραμματισμός ελέγχου των επιχειρήσεων που κατάθεσαν την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 19 παρ.1 του Ν. 3982/2011 στο διάστημα Μαΐου-Αυγούστου 2014.