Κυριακή, 05 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 03 Απρίλιος 2015 08:49

Χορήγηση άδειας εγκατάστασης λόγω επέκτασης στην τυροκομική μονάδα ιδοκτησίας ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΜΠΟΥΤΣΩΛΗ ΑΒΕΕ