Κυριακή, 05 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 20 Ιούλιος 2016 09:13

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. Δ.ΑΝ. 41416/688/Φ.14.3497/11-02-2015 ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΟΠΗΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΟΡΜΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΞΥΛΑΝΘΡΑΚΑ ΤΟΥ ΖΟΛΩΤΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ , ΣΤΟ ΑΝΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟ Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ.