Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 04 Αύγουστος 2016 08:13

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΕΥΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ S1 ΤΗΣ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.