Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 16 Ιούνιος 2017 10:18

Επιβολή προστίμου μονάδος παρασκευής ασφαλτομίγματος της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Α.Ε.