Κυριακή, 08 Δεκεμβρίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 15 Ιανουάριος 2018 08:27

Χορήγηση άδειας εγκατάστασης λόγω εκσυγχρονισμού -ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ