Τετάρτη, 08 Ιουλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 23 Ιανουάριος 2018 13:51

Διαπιστωτική πράξη σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του αρ.22 του Ν.3982/2011 και του άρθρου 11 της ΥΑοικ483/35/φ.15/2012 (ΦΕΚ158Β)