Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 21 Μάρτιος 2018 10:54

Προσωρινή διακοπή λειτουργίας μονάδας πλύσης-διαλογής αμμοχάλικου ιδιοκτησίας Μ.Χαραλάμπους