Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 20 Ιούνιος 2018 09:28

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ