Τετάρτη, 06 Ιουλίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 30 Ιούλιος 2014 15:49

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΩΝ 500 mL,

Με την αρ. πρωτ. 201852/3491/30-7-2014 απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500,00 € ) στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΓΙΑΤΑΓΑΝΑΣ ΙΩΑΝ. ΑΝΔΡΕΑΣ», ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ με έδρα την Αμαλιάδα του Ν. Ηλείας, διότι κατά τη διάρκεια ελέγχου από υπαλλήλους της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας, διαπιστώθηκε η υπέρβαση της τιμής πώλησης του είδους εμφιαλωμένο νερό συσκευασίας των 500 mL, τιμή πώλησης 0,50 αντί 0,35 , κατά παράβαση του άρθρου 137 « Καθορισμός ανώτατων τιμών και συγκεκριμένων σημείων πώλησης » της με αριθ. Α2-861/2013 ( ΦΕΚ 2044/Β/22-08-2013 ) Απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και παροχής Υπηρεσιών ( ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)».