Σάββατο, 20 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 12 Αύγουστος 2014 12:19

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΤΟΥΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ ΦΡΑΣΗΣ «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ –ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)» σε κατάστημα (ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ- INTERNET CAFÉ κ.λ.π.)

Με την αρ. πρωτ. 208242/3597/08-08-2014 απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500,00 € ) στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ. – ΧΑΛΙΚΙΑΣ Γ. Ο.Ε. », ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ- INTERNET CAFÉ κ.λ.π., με έδρα την οδό Όθωνος Αμαλίας 17 στην Αμαλιάδα του Ν. Ηλείας, διότι κατά τη διενέργεια ελέγχου από υπαλλήλους της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας, διαπιστώθηκε η έλλειψη στους τιμοκαταλόγους της ένδειξης «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ –ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)», κατά παράβαση του άρθρου 91 « Ενδείξεις τιμοκαταλόγων » της με αριθ. Α2-861/2013 ( ΦΕΚ 2044/Β/22-08-2013 ) Απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και παροχής Υπηρεσιών ( ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)».