Τρίτη, 06 Δεκεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 12 Αύγουστος 2014 12:57

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ σε κατάστημα αναψυχής (καφετέρια)

Με την αρ. πρωτ. 208214/3593/08-08-2014 απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500,00 € ). στην επιχείρηση με την επωνυμία ’’ΠΛΕΣΣΑ ΕΥΔΟΚΙΑ - ΜΑΡΘΑ’’, καφετέρια στην οδό Όθωνος Αμαλίας 17 στην Αμαλιάδα του Ν. Ηλείας, διότι κατά τη διενέργεια ελέγχου από υπαλλήλους της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας, διαπιστώθηκε ότι η υπεύθυνος της άνω επιχείρησης, δεν τηρούσε στο κατάστημά του δελτίο παραπόνων, κατά παράβαση του άρθρου 96              «Υποχρέωση τήρησης δελτίου παραπόνων πελατών από τα κέντρα και καταστήματα εστίασης, αναψυχής, και διασκέδασης» της με αριθ. Α2-861/2013 (ΦΕΚ 2044/Β/22-08-2013) Απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και παροχής Υπηρεσιών ( ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)».