Τρίτη, 04 Οκτωβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 25 Αύγουστος 2014 09:30

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ σε καφετέρια-τζελατέρια

Με την αρ. πρωτ. 209349/3627/8-8-14 απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000,00 € ) στην επιχείρηση με την επωνυμία ‘‘PICCOBELLO-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΤΖΕΛΑΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ‘’ στον Πύργο Ηλείας, διότι κατά τη διενέργεια ελέγχου από υπαλλήλους της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας, διαπιστώθηκε η μη ανάρτηση τιμοκαταλόγου σε εμφανές σημείο στην εξωτερική όψη της κύριας εισόδου του καταστήματος, κατά παράβαση του άρθρου 90 « Τήρηση Τιμοκαταλόγων» της με αριθ. Α2-861/2013 ( ΦΕΚ 2044/Β/22-08-2013 ) Απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και παροχής Υπηρεσιών ( ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)».