Τρίτη, 04 Οκτωβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 25 Αύγουστος 2014 09:55

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ & ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ σε καφετέρια

Με την αρ. πρωτ. 209369/3629/8-8-14 απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 € ) στην επιχείρηση με την επωνυμία ‘‘ LOPERA-ΑΛΕΞΙΑ Θ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ‘’ (καφετέρια) στον Πύργο Ηλείας, διότι κατά τη διενέργεια ελέγχου από υπαλλήλους της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας, διαπιστώθηκε η μη ανάρτηση τιμοκαταλόγου σε εμφανές σημείο στην εξωτερική όψη της κύριας εισόδου του καταστήματος & και η μη τήρηση δελτίου παραπόνων, κατά παράβαση των άρθρων 90 & 96 της με αριθ. Α2-861/2013 (ΦΕΚ 2044/Β/22-08-2013 ) Απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και παροχής Υπηρεσιών ( ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)».