Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 15 Οκτώβριος 2014 13:20

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΜΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ «ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ» ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ «ΜΠΟΥΦΑΝ-ΓΙΛΕΚΟ ΡΑΦ», LE BARON σε κατάστημα Εμπορίας Παιδικών Ειδών.

Με την αρ. πρωτ. 259332/4338/09-10-2014 απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500,00 € ), στην επιχείρηση της κ. ΤΣΑΦΑΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ, κατάστημα Εμπορίας Παιδικών Ειδών με την επωνυμία ‘’ΗΡΑ’’, στο Πύργο Ν. Ηλείας, διότι κατά τη διενέργεια ελέγχου από υπαλλήλους της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας, διαπιστώθηκε η μη αναγραφή της ένδειξης «Τιμή Πώλησης» στο είδος « ΜΠΟΥΦΑΝ-ΓΙΛΕΚΟ ΡΑΦ» LEBARON κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 1 παράγραφος 2 της με αριθμ. Α2-718/2014 ( ΦΕΚ 2090/Β/31-07-2014 ) Απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και παροχής Υπηρεσιών ( ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)».