Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 15 Οκτώβριος 2014 13:28

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΕΑ ΛΟΓΩ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 26/23-09-2014 ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ V POWER ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.

Με την αριθμ. πρωτ. 265216/4431/10-10-2014 απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, επιβλήθηκε πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5000,00 € ) στο πρατήριο υγρών καυσίμων της Εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΥΣΙΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε., στην οδό Στρατηγού Σισίνη 26, στη Γαστούνη του Ν. Ηλείας, διότι δεν παρέδωσε το δείγμα βυτιοφορέα, λόγω διαρροής του υπ’ αριθμ 26/23-09-2014 δείγματος βενζίνης αμόλυβδης VPOWER, κατά τη διάρκεια δειγματοληπτικού ελέγχου ο οποίος πραγματοποιήθηκε στο πρατήριο υγρών καυσίμων ιδιοκτησίας της, κατά παράβαση του άρθρου 123 « Έλεγχος ποιότητας καυσίμου » παράγραφος 1,4 & 5, της με αριθμ. Α2-718/2014 ( ΦΕΚ 2090/Β/31-07-2014 ) Απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και παροχής Υπηρεσιών ( ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», (παράγραφος 1) κατά τις δειγματοληψίες που διενεργούν οι Ελεγκτικές Αρχές σε υγρά καύσιμα στους κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας, ο ελεγχόμενος πρέπει να παραδίδει στην Αρχή που διενεργεί τη δειγματοληψία το δείγμα που σχηματίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 120 της προαναφερόμενης ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. και αντιστοιχεί στην ποσότητα του καυσίμου που δειγματίζεται. Σε περίπτωση που οι υπόχρεοι δεν παραδίδουν στην Αρχή τα δείγματα της παραγράφου 1, αυτό σημειώνεται ειδικά στο Πρωτόκολλο Δειγματοληψίας (παράγραφος 4). Στους παραβάτες του παρόντος άρθρου επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €), για μη παράδοση δείγματος (παράγραφος 5).