Τρίτη, 04 Οκτωβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 17 Δεκέμβριος 2014 13:09

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ» ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΣΕ ΕΝΔΥΜΑ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΤΟ ΕΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

 

Με την αρ. πρωτ. 321604/5295/3-12-2014 απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500,00 € ), στην επιχείρηση της κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΝΤ. ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ, κατάστημα εμπορίας έτοιμων ενδυμάτων, στην οδό 28ης Οκτωβρίου 37, στον Πύργο του Ν. Ηλείας, διότι κατά τη διενέργεια ελέγχου από υπαλλήλους της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας, διαπιστώθηκε η έλλειψη πινακίδας με την τιμή πώλησης, σε ένδυμα που εκτίθετο εντός του καταστήματος, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 2 της με αριθμ. Α2-718/2014 ( ΦΕΚ 2090/Β/31-07-2014 ) Απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και παροχής Υπηρεσιών ( ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)».