Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 17 Δεκέμβριος 2014 13:18

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ» ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ    ΣΕ ΕΝΔΥΜΑ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΤΟ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

 

Με την αρ. πρωτ. 321609/5296/27-11-14απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500,00 € ), στην επιχείρηση της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑΣ κατάστημα λιανικού εμπορίου, στην οδό Μανωλοπούλου 25, στον Πύργο του Ν. Ηλείας, διότι κατά τη διενέργεια ελέγχου από υπαλλήλους της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας, διαπιστώθηκε η ελλειψη πινακίδας με την τιμή πώλησης, σε ένδυμα που εκτίθετο στην εξωτερική όψη του καταστήματος, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 2 της με αριθμ. Α2-718/2014 ( ΦΕΚ 2090/Β/31-07-2014 ) Απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και παροχής Υπηρεσιών ( ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)».