Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 17 Δεκέμβριος 2014 13:33

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΤΟ ΣΕ ΒΙΤΡΙΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΕΜΦΑΝΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ.

        

      

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΜΕ ΤΗΝ «ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ» ΣΕ ΑΝΔΡΙΚΟ ΕΝΔΥΜΑ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΤΟ ΣΤΗΝ ΒΙΤΡΙΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΕΜΦΑΝΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ.

 

Με την αρ. πρωτ. 321590/5293/4-12-2014 απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500,00 € ), στην επιχείρηση του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥ, κατάστημα εμπορίας ετοίμων ενδυμάτων στην οδό 28ης Οκτωβρίου 14 στο Πύργο του Ν. Ηλείας, διότι κατά τη διενέργεια ελέγχου από υπαλλήλους της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας, διαπιστώθηκε η μη ύπαρξη απόλυτα εμφανούς από τον καταναλωτή, πινακίδας με την ένδειξη «Τιμή Πώλησης» σε ανδρικό μπλουζάκι το οποίο υπήρχε στη βιτρίνα του εν λόγω καταστήματος, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 της με αριθμ. Α2-718/2014 ( ΦΕΚ 2090/Β/31-07-2014 ) Απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και παροχής Υπηρεσιών ( ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)».