Παρασκευή, 01 Ιουλίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 01 Ιούλιος 2016 10:38

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΣΤΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ