Σάββατο, 11 Ιουλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 09 Οκτώβριος 2017 12:52

Προσδιορισμός Π.Π.Δ. για το ελαιοτριβείο ιδιοκτησίας κ. Καρδιανού Ιωάννη, στην Τ.Κ. Λυγιάς, Δήμου Πηνειού.