Παρασκευή, 01 Ιουλίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 06 Φεβρουάριος 2018 12:58

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΞΥΛΟΠΑΛΕΤΩΝ