Τρίτη, 23 Ιουλίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 21 Μάρτιος 2018 10:56

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΣΤΟΝ ΓΑΛΑΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ( ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ)