Τρίτη, 23 Ιουλίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 21 Μάρτιος 2018 11:09

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ (ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ)