//
Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών

Σε συνέχεια αιτήσεως παροχου για την Χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης Οπτικών Ινών στο Δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης, η οποια μας διαβιβάστηκε με το με αριθ 573/18-1-2016 έγγραφο Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, γινεται η αναρτηση της μαζί με το συννημενο τοπογραφικό σχέδιο στον ιστοτοπο της ΠΔΕ Ηλείας όπως προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ αριθ 725/23/4-1-2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5/Β/5-1-2012). 

 

 

Κατατέθηκε Αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης από πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας

Παρασκευή, 07 Νοέμβριος 2014 09:35

Αίτηση Εργασιών Εκσκαφής στην 19η Επ. Οδό

23/09/2014: Κατατέθηκε Αίτηση Εργασιών Εκσκαφής από πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας.

Παρασκευή, 03 Οκτώβριος 2014 12:46

Οριοθετήσεις Υδατορεμάτων

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να εντοπίσετε το ΦΕΚ οριοθέτησης. Οι Φάκελοι των οριοθετήσεων των υδατορεμάτων τηρούνται σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 Ν. του Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ Α΄94) «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα − ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» στις αρμόδιες Δ/νσεις Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου ( Δ/νση Υδάτων Δυτικής Ελλάδος, Δ/νση Υδάτων Πελοποννήσου).

 

13/08/2014: Κατατέθηκε Αίτηση Εργασιών Εκσκαφής από πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας.

Σελίδα 2 από 2