Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:

Επικαιροποίηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.4305/2014

Διαπιστωτική Πράξη ένταξης των υπαλλήλων στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4024/2011

Διαπιστωτική Πράξη κατάταξης των υπαλλήλων της Π.Δ.Ε. στους βαθμούς του Ν. 4024/2011 - Ορθή επανάληψη