Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 12 Ιανουάριος 2012 08:57

Ορθή επανάληψη - Διαπιστωτική πράξη κατάταξης των υπαλλήλων στους βαθμούς του Ν.4024/2011

Διαπιστωτική Πράξη κατάταξης των υπαλλήλων της Π.Δ.Ε. στους βαθμούς του Ν. 4024/2011 - Ορθή επανάληψη