Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 12 Ιανουάριος 2012 09:06

Διαπιστωτική Πράξη ένταξης των υπαλλήλων της Π.Δ.Ε. στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4024/2011

Διαπιστωτική Πράξη ένταξης των υπαλλήλων στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4024/2011