Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 28 Ιούνιος 2018 09:13

Επικαιροποίηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Επικαιροποίηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.4305/2014