Σάββατο, 04 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 14 Ιανουάριος 2019 18:56

1η/2019 συνεδρίαση Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας