Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:

Δ11 - Έντυπο απόψεων ενδιαφερομένου κοινού επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου ή δραστηριότητας καταγορίας Α για τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης pdf-icon  word-doc-icon 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ 142128/25-07-2005 και του έργου: «ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ: τμήμα Αντίρριο – Κεφαλόβρυσο» (όπως ισχύει), ως προς τα πρόσθετα/συμπληρωματικά υδραυλικά/αντιπλημμυρικά έργα και παρεμβάσεις στο τμήμα αυτό (ΠΕΤ 2104508110).

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 30,073MW στη θέση Μπούστρια, Τ.Κ. Αετού Δ.Ε. Μεδεώνος του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας και Τ.Κ. Βλιζιανών και Μπαμπίνης, Δ.Ε. Αστακού Δήμου Ξηρομέρου, Π.Ε. Αιτ/νίας, της εταιρείας ΑΕΤΟΣ ΦΒ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 3 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» (ΠΕΤ 2106562321).

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 40,000 MW, στη θέση «ΠΑΡΑΠΛΑΓΟ», Δ.Ε. Μεδεώνος, Δ. Ακτίου-Βόνιτσας, Π.Ε. Αιτωλ/νίας (ΠΕΤ 2106558824).

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2021-2025.

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 135 MW, στη θέση «Αετός V»  Δ.Ε. Μεδεώνος, Δ. Ακτίου-Βόνιτσας, Π.Ε. Αιτωλ/νίας (ΠΕΤ 2106552421).

Σελίδα 1 από 42