Παρασκευή, 07 Αυγούστου 2020
Ροή ενημέρωσης:

Δ11 - Έντυπο απόψεων ενδιαφερομένου κοινού επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου ή δραστηριότητας καταγορίας Α για τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης pdf-icon  word-doc-icon 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Λιμένας εξυπηρέτησης Αλιευτικών Σκαφών στο Κρυονέρι Ακράτας»  Δήμου Αιγιαλείας, Π.Ε. Αχαΐας (ΠΕΤ 1906112923)»

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: «Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Υπεραγορά τροφίμων της εταιρίας «ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» επί της Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών & Αμερικής στο Ο.Τ 1425 Δήμου Πατρέων, Π.Ε. Αχαΐας (ΠΕΤ 1912226626)»

Φάκελος Ανανέωσης της υπ. αρ. 1339/19415/20-04-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 3868/60944/07-07-2010 και 2589/35996/20-05-2011 (ΑΔΑ 4ΑΘ3ΟΡ1Φ-9Σ) αποφάσεις Γεν. Γραμματέα για το έργο: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) δυναμικότητας 20 ανεμογεννητριών ονομαστικής ισχύος 850kW έκαστη (συνολικής ισχύος ΑΣΠΗΕ 17ΜW)» στη θέση «Ξεροβούνι», της Δ.Ε. Πλατάνου του Δήμου Ναυπακτίας, Π.Ε. Αιτ/νίας, Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, Απ. Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου, ιδιοκτησίας της εταιρίας ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Α.Ε.

Φάκελος για την τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Επέκταση μονάδας παραγωγής και εκμετάλλευσης βιοαερίου με σκοπό τη συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας ισχύος (999 kwel μετά την επέκταση ιδιοκτησίας ΓΑΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ, στη θέση «Μεσοβούνια – Καλεσίνα» Δ.Δ. Σπάρτου, Δ. Αμφιλοχίας, Π.Ε. Αιτ/νίας.

Σελίδα 1 από 36