Τετάρτη, 03 Ιουνίου 2020
Ροή ενημέρωσης:

Δ11 - Έντυπο απόψεων ενδιαφερομένου κοινού επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου ή δραστηριότητας καταγορίας Α για τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης pdf-icon  word-doc-icon 

Επαναδιαβίβαση φακέλου Μελέτης Περιβάλλοντος για την Τροποποίηση της υπ’αρ. πρωτ. 188560/19.01.2012 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), της εγκατάστασης παραγωγής λιπαντικών – γράσων από αναγέννηση – αξιοποίηση αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, πετρελαιοειδών καταλοίπων και συναφών υλικών (γαλακτώματα - σαπουνέλαια) της εταιρείας με επωνυμία "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε." πρώην "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΑΧΑΪΑΣ A.E.", η οποία είναι εγκατεστημένη στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, του Ν. Αχαΐας (ΠΕΤ 1909173914/11.12.2019).

Φάκελος Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανανέωση των Π.Ο. του υφιστάμενου έργου: Σπαστηροτριβείο - πλυντήριο αδρανών υλικών συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 533,01 kW καθώς και μονάδα παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος ιδιοκτησίας ΒΟΛΑΚ ΕΠΕ, σε γήπεδο έκτασης 29.653,47 τ.μ. στη θέση «Ρένα» Ευηνοχωρίου, Δ.Ι.Π Μεσολογγίου, Π.Ε. Αιτ/νίας.

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Μελέτη βελτίωσης και αναβάθμισης Ε.Ο. Κρέστενας-Μακρισίων»

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ τ. Δήμου Σκιλλούντος, νυν Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρέστενων της Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Φάκελος Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 102696/30.05.2006 Κ.Υ.Α. του έργου: «Οδικός άξονας Πάτρα – Πύργος – Τσάκωνα: Τμήμα Πάτρα (τέλος παράκαμψης Πάτρας) – Αμαλιάδας» (όπως ισχύει), ως προς την εκμετάλλευση λατομείων για τις ανάγκες κατασκευής του έργου.

Σελίδα 1 από 36