Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:

Δ11 - Έντυπο απόψεων ενδιαφερομένου κοινού επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου ή δραστηριότητας καταγορίας Α για τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης pdf-icon  word-doc-icon 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του λατομείου σχιστολιθικών πλακών και του συνοδού έργου αυτού (Κινητή μονάδα θραύσης – ταξινόμησης – παραγωγής αδρανών υλικών), έκτασης 30.231,24 τ.μ., στη θέση «ΜΑΡΑΘΟΣ» Δ.Κ. Λεπενούς, Δ.Ε. Στράτου, Δήμου Αγρινίου, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Κατασκευή και Λειτουργία Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου ισχύος 2,790MW, στο ρέμα «ΚΟΤΣΑΛΟΣ-ΔΡΑΚΟΒΡΥΣΗ» της Δ.Ε. Πυλλήνης του Δήμου Ναυπακτίας της Π.Ε. Αιτ/νίας», ιδιοκτησίας της εταιρείας HYDRODIT GREEK POWER Α.Ε.»

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μελέτη οριοθέτησης και αντιπλημμυρικά έργα στο χείμαρρο “Γκουρλέσα” περιοχή Αμαλιάδος Ν. Ηλείας»

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Σύνδεση της Ν.Επ.Ο Κουβαρά-Αστακού με την Επ. Ο 30 Μπαμπίνης – Μύτικα και παράκαμψη Αρχοντοχωρίου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας Π.Δ.Ε. (ΠΕΤ 2007341429)»

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Τεχνικές μελέτες για έργα αντιμετώπισης κατολισθήσεων στο Επαρχιακό Δίκτυο Ν. Ηλείας».

Σελίδα 1 από 37