Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:

Δ11 - Έντυπο απόψεων ενδιαφερομένου κοινού επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου ή δραστηριότητας καταγορίας Α για τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης pdf-icon  word-doc-icon 

Φάκελος ανανέωσης ΑΕΠΟ για το έργο «Κατασκευή αποχετευτικών αγωγών παραλιακών οικισμών Αιγιαλείας και επέκταση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Αιγίου» ΠΕΤ: 1910190923.

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: «Κέντρο Εκπομπής επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής τηλεοπτικού σήματος με κωδικό αριθμό θέσης 3006195 και κωδική ονομασία θέσης «ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Β» της εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ με διακριτικό τίτλο DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε., στη θέση ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ του Δήμου Καλαβρύτων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.

 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: Τυροκομική μονάδα δυναμικότητας 60 τόνων επεξεργαζόμενου γάλακτος/ημέρα ιδιοκτησίας «ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΜΠΟΥΤΣΩΛΗ Α.Β.Ε.Ε.» επί γηπέδου 36,2 στρ. στο Αμπελάκι του Δήμου Αμφιλοχίας της ΠΔΕ της ΑΔΠΔΕΙ (ΠΕΤ 1907141327).

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: "Οριοθέτηση τμήματος του ρέματος ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ (Περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου) Δ.Ε. Αγρινίου του Δήμου Αγρινίου, Π.Ε. Αιτ/νίας".

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: « Αποκατάσταση κατολισθήσεων στην Ε.Ο. με αρ. 33 «ΠΑΤΡΑ – ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ με Ε.Ο. 74», στα τμήματα αρμοδιότητας Π.Δ.Ε.»

Σελίδα 1 από 34