Κυριακή, 29 Μαΐου 2022
Ροή ενημέρωσης:

Δ11 - Έντυπο απόψεων ενδιαφερομένου κοινού επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου ή δραστηριότητας καταγορίας Α για τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης pdf-icon  word-doc-icon 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 33 MW με τα συνοδά έργα οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης, στη θέση «ΡΟΥΠΑΚΙΑ» της Δ.Ε. Ναυπάκτου & Πυλλήνης του Δήμου Ναυπακτίας, Π.Ε. Αιτ/νίας, Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, Απ. Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου, ιδιοκτησίας της εταιρίας GREEKSTREAM ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΠΕΤ 2111658122).

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 13,80 MW με τα συνοδά έργα οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης, στη θέση «ΓΕΩΡΓΙΤΣΙ_Α1» της Δ.Ε. Αστακού του Δήμου Ξηρομέρου, Π.Ε. Αιτ/νίας, Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, Απ. Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου, ιδιοκτησίας της εταιρίας ENERGYCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΠΕΤ 2112681321).

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 34,8MW με τα συνοδά έργα οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης, στη θέση «ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑ» της Δ.Ε. Χάλκειας του Δήμου Ναυπακτίας, Π.Ε. Αιτ/νίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Απ. Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου, ιδιοκτησίας της εταιρίας GREEKSTREAM ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΠΕΤ 2111657926)

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο που παράγεται από αναερόβια χώνευση μη επικινδύνων αποβλήτων ισχύος 996 kW, στη θέση Βαρκός, Τ.Κ. Καρδιακαυτίου, Δ.Ε. Γαστούνης, Δ. Πηνείας, Π.Ε. Ηλείας (ΠΕΤ 2112686429).

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 11MW με τα συνοδά έργα οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης, στη θέση «Περιστερόβραχος» της Δ.Ε. Ρίου του Δήμου Πατρέων και της Δ.Ε. Ερινεού του Δήμου Αιγιαλείας, Π.Ε. Αχαΐας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Απ. Διοίκηση Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΦΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Π.Ε.» (ΠΕΤ 2202715625).

Σελίδα 1 από 47