Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2019
Ροή ενημέρωσης:

Δ11 - Έντυπο απόψεων ενδιαφερομένου κοινού επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου ή δραστηριότητας καταγορίας Α για τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης pdf-icon  word-doc-icon 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έκδοση Π.Ο. για το έργο: «Μονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης γάλακτος δυναμικότητας 50 τόνων γάλακτος την ημέρα σε γήπεδο εμβαδού 20.137,41τ.μ. ιδιοκτησίας – ΑΜΦΙΓΑΛ Α.Ε.» στη θέση «Φαλαγγιές», Δ.Δ. Κεχρινιάς, Δήμος Αμφιλοχίας, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (ΠΕΤ 1905104129).

Φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ για την τυροκομική μονάδα δυναμικότητας 60τόνων επεξεργαζόμενου γάλακτος/ημέρα ιδιοκτησίας «ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΜΠΟΥΤΣΩΛΗ Α.Β.Ε.Ε.» επί γηπέδου 36,2 στρ. στο Αμπελάκι του Δήμου Αμφιλοχίας της ΠΔΕ της ΑΔΠΔΕΙ (ΠΕΤ 1907149221).

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: «Μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος» της ΟΔΟΣ ΑΤΕ μέγιστης δυναμικότητας 4.800 tn/ημέρα στη θέση Αλωνάκι-Μάραθος Δ.Ε. Λεπενούς, Δήμου Αγρινίου, ΠΔΕ/ΑΔΠΔΕΙ (ΠΕΤ 1907149221)

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από θερμική αξιοποίηση φυτικής βιομάζας (καύση) ισχύος 999 Kw, ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», στη θέση «Παλαιός Άγιος Γεώργιος», Τ.Κ. Μολύκρειου, του Δ. Αγρινίου, ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας (ΠΕΤ 1906122922)

Σελίδα 1 από 33