Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2020

Δ11 - Έντυπο απόψεων ενδιαφερομένου κοινού επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου ή δραστηριότητας καταγορίας Α για τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης pdf-icon  word-doc-icon 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Επικαιροποίηση μελέτης σύνδεσης Λιμένα Κυλλήνης με την Επ. Οδο Κυλλήνης – Ν.Ε.Ο. Πατρών –Πύργου».

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τα έργα προστασίας ακτής Καλαμακίου Δυτικής Αχαΐας (ΠΕΤ 1902048816).

Φάκελος ανανέωσης ΑΕΠΟ για το έργο «Μηχανολογικές εγκαταστάσεις μονάδας θραύσης - ταξινόμησης - παραγωγής αδρανών υλικών, μονάδας παρασκευής ασφαλτομίγματος, μονάδας παρασκευής ετοίμου σκυροδέματος (ready mix) και λοιπών βοηθητικών εγκαταστάσεων, σε έκταση 127.872 m2» στη θέση "ΣΚΟΤΕΙΝΗ" Δ.Κ. Βόνιτσας, Δ.Ε. Ανακτορίου, Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Φάκελος τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 90164/22-04-2019 ΑΕΠΟ (ΑΔΑ 62Γ5ΟΡ1Φ-ΕΥΔ) του έργου «Υφιστάμενος Κομβικός Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ με κωδική ονομασία θέσης ΦΡΑΓΚΟΠΗΔΗΜΑ 1200221 στη θέση πλησίον του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Φραγκοπηδήματος, Δ.Ε. Ιαρδάνου, Δήμου Πύργου, Π.Ε. Ηλείας, και στον οποίο πραγματοποιείται από κοινού χρήση με την εταιρεία VODAFONE», ως προς το κεραιοσύστημα και το μισθωμένο χώρο του οικοπέδου.

Φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ για το έργο «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Θέρμου Π.Ε. Αιτωλ/νίας περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου» (ΠΕΤ 1908162629).

Σελίδα 1 από 35