//
Παρασκευή, 03 Δεκεμβρίου 2021

Δ11 - Έντυπο απόψεων ενδιαφερομένου κοινού επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου ή δραστηριότητας καταγορίας Α για τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης pdf-icon  word-doc-icon 

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου :Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 17 MW στις θέσεις «ΔΡΥΜΟΣ-ΛΑΤΑ-ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗΣ-ΠΡΕΖΑ» Δ.Ε. Ανακτορίου, του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (ΠΕΤ 2110637523).

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Συμπληρωματικές μελέτες – Επικαιροποίηση της μελέτης του έργου: Βελτίωση Ε.Ο. Αμαλιάδας – 111 Ε.Ο. στο τμήμα Παράκαμψης Χαβαρίου». (ΠΕΤ 1901037323).

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου  Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 145 MW στη θέση «ΠΡΟΒΑΤΙΝΟΣ, ΚΟΚΛΥΒΑ» της Δ.Ε. Μεδεώνος, Φυτειών, των Δήμων Ακτίου-Βόνιτσας, Ξηρομέρου, της Π.Ε. Αιτ/νίας, της εταιρείας «ΣΟΛΑΡ ΜΠΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SOLAR BOT AE» (ΠΕΤ 2109621520).

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ.  172414/02-05-2014 ΑΕΠΟ (ΑΔΑ: ΒΙΦΦ0-ΠΑΛ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 37,8 MW και συνοδά έργα οδοποιίας, ηλεκτρικής διασύνδεσης και Υποσταθμού ανύψωσης τάσης, στη θέση «ΣΚΙΑΔΟΒΟΥΝΙ» των Δήμων Ερυμάνθου και Αρχαίας Ολυμπίας, Π.Ε. Αχαΐας και Ηλείας», ιδιοκτησίας της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μ.Α.Ε. (ΠΕΤ 2110635923).

Σελίδα 1 από 43