Κυριακή, 20 Ιουνίου 2021
Ροή ενημέρωσης:

Δ11 - Έντυπο απόψεων ενδιαφερομένου κοινού επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου ή δραστηριότητας καταγορίας Α για τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης pdf-icon  word-doc-icon 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: υφιστάμενη μονάδα παραγωγής και εμπορίας έτοιμου σκυροδέματος, ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.», που βρίσκεται στο 2ο χλμ επαρχιακής οδού Αμαλιάδας – Ρουπακίου του Δ. Ήλιδας Π.Ε. Ηλείας (ΠΕΤ 2105535625).

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος, ιδιοκτησίας «ΟΔΟΣ ΑΤΕ» που βρίσκεται στη θέση «ΛΙΒΑΝΑ-ΜΠΟΖΙΝΑ», Τ.Κ. ΠΡΑΣΙΔΑΚΙΟΥ στο Δήμο Ζαχάρως, Π.Ε. Ηλείας (ΠΕΤ 2102463425).

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 2021-2025.

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Μονάδα επεξεργασίας ελαιούχων σπόρων της ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ-ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΑΒΕΕ στην ΒΙΠΕ Πατρών Αχαΐας της Π.Δ.Ε.» (ΠΕΤ 2101445126).

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  του έργου  «Κατασκευή και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 24 MW, στη θέση «ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ» και των συνοδών του έργων, στις Δ.Ε. Πυλλήνης και Ναυπάκτου, του Δήμου Ναυπακτίας,  Π.Ε. Αιτ/νίας, της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΞΕΡΟΒΟΥΝΙΟΥ A.E.» (ΠΕΤ 2105532820).

Σελίδα 1 από 41