Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2019
Ροή ενημέρωσης:

Δ11 - Έντυπο απόψεων ενδιαφερομένου κοινού επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου ή δραστηριότητας καταγορίας Α για τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης pdf-icon  word-doc-icon 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: «Μονάδα διάλυσης Ο.Τ.Κ.Ζ. και προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων (επικίνδυνων και μη)», ιδιοκτησίας «ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», σε γήπεδο εμβαδού 41.500 τ.μ. στη θέση Μαύρικας, Παναιτωλίου Δ.Ε. Θεστιέων, Δ. Αγρινίου, ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου: «Έργα αντλησοταμίευσης Άγιος Γεώργιος (μέγιστης απορροφούμενης ισχύος 496ΜW και μέγιστης αποδιδόμενης ισχύος 460MW) και Πύργος(μέγιστης απορροφούμενης ισχύος 234ΜW και μέγιστης αποδιδόμενης ισχύος 220MW) και συνοδά τους έργα» της «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ», στους Δήμους Αμφιλοχίας & Αγρινίου, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

Σελίδα 1 από 33