Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:

Δ11 - Έντυπο απόψεων ενδιαφερομένου κοινού επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου ή δραστηριότητας καταγορίας Α για τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης pdf-icon  word-doc-icon 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: μονάδα παραγωγής βιορευστών και μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ισχύος 1 MW, ιδιοκτησίας «ΝΑΪΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.» στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών (ΠΕΤ 2108599123).

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Ανόρυξη τριών (3) υδρευτικών γεωτρήσεων α)Ελεκίστρα 4, β) Ελεκίστρα 5 και γ) Πουρναρόκαστρο 1, της Δ.Ε.Υ.Α. Πατρών, του Δήμου Πατρέων, Π.Ε. Αχαΐας» (ΠΕΤ 2010388920).

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύος 13,35 MW, στις θέσεις «ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑ» Δ.Ε. Ανακτορίου Δ. Ακτίου – Βόνιτσας, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (ΠΕΤ 2107578326).

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Υδροηλεκτρικό Έργο (ΥΗΕ) Μεσοχώρας, στον ποταμό Αχελώο, Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων», της εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε. (ΠΕΤ 2104521717).

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ 142128/25-07-2005 και του έργου: «ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ: τμήμα Αντίρριο – Κεφαλόβρυσο» (όπως ισχύει), ως προς τα πρόσθετα/συμπληρωματικά υδραυλικά/αντιπλημμυρικά έργα και παρεμβάσεις στο τμήμα αυτό (ΠΕΤ 2104508110).

Σελίδα 8 από 49