Κυριακή, 21 Απριλίου 2019
Ροή ενημέρωσης:

Δ11 - Έντυπο απόψεων ενδιαφερομένου κοινού επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου ή δραστηριότητας καταγορίας Α για τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης pdf-icon  word-doc-icon 

Φάκελος για την ανανέωση των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Υφιστάμενη μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος», η οποία βρίσκεται στην περιοχή Αράξου, ΔΕ Λαρισσού, Δ. Δυτικής Αχαΐας, ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» (πρώην «Κ. Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΔΟΜΙΚΗ ΑΚΤΟΕ»).

Φάκελος για την ανανέωση των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Εγκαταστάσεις Αποθήκευσης Υγρών Καυσίμων», της ΡΟΔΟΓΚΑΖ Α.Ε. (πρώην ΧΡΥΣΟΪΛ Α.Ε.Π.) στην Παραλία Ακταίου Ρίου, Δ. Πατρέων, ΠΕ Αχαΐας.

Φάκελος για την τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Υφιστάμενο τυροκομείο δυναμικότητας επεξεργασίας 4,5 τόνων αιγοπροβείου γάλακτος την ημέρα», ιδιοκτησίας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.», που λειτουργεί στη θέση «Τσουγρί» Λυσιμαχείας, ΔΕ Κλεισορευμάτων, Δ. Αγρινίου, ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, λόγω αλλαγής διάθεσης υγρών αποβλήτων.

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου: «Χοιροτροφική μονάδα δυναμικότητας 500 χοιρομητέρων, παρασκευαστηρίου ζωοτροφών για ίδια χρήση δυναμικότητας 3000 τόνων και ισχύς 175 HP και υφιστάμενης γεώτρησης», ιδιοκτησίας της εταιρίας «ΑΠ. ΑΫΦΑΝΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε», στη θέση «Λυγιές», ΔΚ Μαλεσιάδας Βάλτου, Δ. Αμφιλοχίας, ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας.

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για το έργο: «Κομβικός σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό 1000342 ΑΓΡΙΝΙΟ» στη θέση Προφήτης Ηλίας (Διαμανταίικα) του Δ. Αγρινίου, ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, ιδιοκτησίας της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. και στον οποίο πραγματοποιείται από κοινού χρήση με την εταιρεία WIND.

Σελίδα 9 από 31