Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:

Δ11 - Έντυπο απόψεων ενδιαφερομένου κοινού επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου ή δραστηριότητας καταγορίας Α για τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης pdf-icon  word-doc-icon 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Σταθμός  παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα τεχνολογίας συνδυασμού αεριοποίησης και μηχανής εσωτερικής καύσης ισχύος 100kW» σε αγροτεμάχιο που βρίσκεται στη Θέση “Γκίνη”, (εκτός σχεδίου), Τ.Κ. Λιμνοχωρίου, Δ.Ε. Μόβρης, Δήμου Δυτικής Αχαΐας, Π.Ε. Αχαΐας (ΠΕΤ 2107569820).

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έκδοση Π.Ο. για το έργο: «Υφιστάμενη Τυροκομική Μονάδα, ιδιοκτησίας "Ν. ΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε." δυναμικότητας επεξεργασίας 9,5 τόνων  αιγοπρόβειου γάλακτος ανά ημέρα, στη θέση ¨ΠΑΛΙΑΥΛΗ¨ της Τ.Κ. Αμπελακίου, Δ.Ε. Αμφιλοχίας του Δήμου Αμφιλοχίας της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΠΕΤ: 2107570026).

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Περιφερειακή οδός Αμαλιάδας, Ανατολικό Τμήμα, από τη διασταύρωση με οδό προς Καλαβρύτων έως τη διασταύρωση με την οδό προς Καρδαμά/Οδοποιία στο τμήμα «Αμαλιάδα-Καρδαμάς»/Οδοποιία στο τμήμα «Σαβάλια-Αμαλιάδα» (ΠΕΤ: 2106563220)».

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για τα Δεκαετή Προγράμματα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, των ετών 2020-2029 και 2021-2030

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3534/54922/05-07-2011 ΑΕΠΟ για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 24MW, στη θέση «ΜΕΝΕΛΟΥ» του Δήμου Αιγιαλείας, Π.Ε. Αχαΐας», ιδιοκτησίας της εταιρείας ΚΥΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Π.Ε. - ΠΕΤ:2008353522.

Σελίδα 9 από 49