Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019
Ροή ενημέρωσης:

Δ11 - Έντυπο απόψεων ενδιαφερομένου κοινού επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου ή δραστηριότητας καταγορίας Α για τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης pdf-icon  word-doc-icon 

Φάκελος Τροποποίησης των Περιβαλλοντικών Όρων του Αερολιμένα Ακτίου (PVK), όπως εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθ. 11543/07.03.2017 Υ.Α.

Σελίδα 9 από 32